Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Generelle vilkår gældende for alle køb og leveringer af varer på blomstergallerietwatz.dk

Blomstergalleriet Watz
Gåsestræde 7B
5700 Svendborg
CVR. nr. 33733178
telefon 53 62 70 09
mail: kontakt@blomstergallerietwatz.dk

 
Bestillinger til Sydfyn

Det er muligt at afgive bestilling frem til kl. 12 på hverdage og kl. 10 lørdage, til levering samme dag. Vi har ingen levering om søndagen. Forsøger du at afgive en bestilling, som ikke kan leveres inden for de nævnte frister, er det ikke muligt at afslutte bestillingen, og du vil blive bedt om at vælge en senere leveringsdato.

Blomstergalleriet Watz leverer på Sydfyn i postnumrene 5700, 5762, 5874, 5881, 5883, 5884 og 5892.

Bestillinger til begravelse

Ved levering til begravelser skal tidspunkt på dagen altid oplyses. Bestilling til begravelser, skal bestilles dagen før inden kl. 16. Finder begravelsen sted en mandag, skal bestillingen være afgivet senest lørdag kl. 11.00

Hvis modtageren ikke er hjemme
Har du givet mulighed for at vi kan sætte bestillingen uden for døren, gøres dette. Vi kan dog ikke erstatte evt. bortkomne bestillinger. Hvis det vurderes at temperaturen er for høj til at sætte gaven uden for døren, tages den med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente gaven snarest muligt i butikken. Forekommer der meget høje dagstemperaturer og manglende skyggeforhold, eller lave dagstemperaturer, sættes hverken blomster, vin eller chokolade uden for døren. Ligeledes kan der forekomme situationer hvor vi ikke sætter bestillingen udenfor døren, hvis vi vurderer at det ikke er forsvarligt at efterlade bestillingen. Hele bestillingen tages med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken.

Er bestillingen til en etageejendom, eller anden ejendom, hvor det ikke er muligt at komme ind i opgangen, tages bestillingen med tilbage til butikken. Er det ikke muligt at aflevere et kort (primært pga. af aflåste hoveddøre til trappeopgange) forsøges modtageren kontaktet pr. telefon - hvis du har i din bestilling oplyst modtagerens telefonnummer.

Du kan med fordel give os mulighed for at tage bestillingen med til butikken, hvis der ikke er nogen hjemme. Vi afleverer et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken. På den måde undgås eventuelle bortkomne bestillinger. Har kunden ønsket at modtage bekræftelse sendes den umiddelbart, når levering har fundet sted.

Levering kan ikke finde sted på søndage og helligdage (undtagen Mors dag, Fars dag og Valentins dag).

For alle bestillinger
Ved ekstreme vejrsituationer som snestorm og isslag og ved andre force majeure lignende situationer (herunder andre tilfælde af ekstremt vejrlig, krig, strejke mv.) kan der forekomme uregelmæssigheder i leveringerne, og din bestilling vil blive leveret ved førstkommende lejlighed.

Levering på bestemte tidspunkter af dagen kan ikke loves, men vi gør selvfølgelig alt hvad vi kan, for at opfylde dine ønsker. Normalt leverer vi din gavehilsen inden kl. 19. Alle leveringer til firmaadresser forsøges leveret så tidlig som muligt på dagen, men vi kan ikke garantere levering indenfor virksomhedens åbningstider.

Bemærk, at der kan være dage på året, hvor ovenstående leveringstider ikke kan garanteres på Valentines dag, Mors dag og Fars dag. 

Levering af ordrer til hospitaler, Plejehjem, hoteller, firmaadresser, ankommende eller afsejlende skibe kan ikke garanteres, da det ikke altid er muligt at levere til modtageren personligt. Vi gør opmærksom på, at kunden i forvejen må acceptere at betale for en ordre, der måske ikke når frem til modtageren.
Alle priser og gebyrer er inkl. moms.

Betaling med Dankort og Visa/Dankort er gebyrfri, men der kan være betalingsgebyr på anvendelse af andre typer kreditkort.

Bemærk
Ved kortbetaling hæves beløbet på leveringsdatoen. Alle kortbetalinger bliver hævet senest 20 kalenderdage efter bestillingsdato.

Fortrydelsesret
Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret på afskårne blomster og buketter, da der er tale om levering unikke og håndlavede produkter, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 jf. § 7, stk. 2, nr. 1. Dog tilbyder vi hos Blomstergalleriet Watz at du kan fortryde din bestilling helt frem til den sidste hverdag kl. 16, før leveringsdagen ved at ringe til butikken på telefon 53627009. 

For vin og chokolade og andre fødevarer der leveres, er der ingen fortrydelsesret da der er tale om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug.

Reklamationer
Blomstergalleriet Watz garanterer, at en blomsterhilsen leveret gennem Blomstergalleriet Watz er frisk ved modtagelsen, at udbringning sker på den ønskede dag og at værdien af blomsterne svarer til det bestilte. Eventuelle reklamationer, skal rettes til Blomstergalleriet Watz, Gåsestræde 7B, 5700 Svendborg på mail: kontakt@blomstergallerietwatz.dk eller telefonisk på 53627009. En sådan reklamation skal finde sted senest første hverdag efter leveringsdagen, og vurderingen vil i alle tilfælde bero på varens art og naturlige holdbarhed.

Databeskyttelsespolitik og cookies
Blomstergalleriet Watz behandler personoplysninger om vores brugere og anvender cookies på hjemmesiden www.blomstergallerietwatz.dk.

Blomstergalleriet Watz databeskyttelsespolitik kan i sin fulde længde tilgås ved at klikke her

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via http://www.forbrug.dk/

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: kontakt@blomstergallerietwatz.dk.

Ansvarsfraskrivelse
Blomstergalleriet Watz påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab, påført på anden måde, ligesom Blomstergalleriet Watz fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af hjemmesiden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Blomstergalleriet Watz er ikke ansvarlig for fejl, eller mangler, ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Blomstergalleriet Watz som forsætlig eller uagtsom. Blomstergalleriet Watz kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.
Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

 


 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 15./11. - 2021